Åbo bokmässa 2021

Åbo Bokmässa arrangeras 1. – 3.10.2021.

Också Delegationen för informationsspridning deltar på mässan med program. Mer information kommer när temat publiceras i vår.

FAIRsFAIR Roadshow – Finland

[På engelska] FAIRsFAIR Roadshow besöker Finland virtuellt den 2 juni 2021 med ett FAIR-relaterat program.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för kontaktuppgsiftsregister för nyhetsbrevet Öppen vetenskap

1. Personuppgiftsansvarig

Vetenskapliga samfundens delegation
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
tsv(at)tsv.fi
tfn 09 228 691

2. Kontaktpersoner i registerärenden

Sakkunnig Ilmari Jauhiainen
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi
tfn 09 228 69 235

Horizon Europe, infrastruktur 2021

[På engelska] In this webinar, the Academy of Finland experts will present The Work Programme 2021–22 funding opportunities and timetables.

Licensiering av material på webbfamiljen Ansvarsfull forskning

Material som publicerats på webbfamiljen Ansvarsfull forskning (avointiede.fi, julkaisufoorumi.fi, tenk.fi, tjnk.fi och vastuullinentiede.fi) efter 1.1.2021 är licensierat med en CC BY 4.0-licens om inte annat anges. 

En CC BY 4.0 -licens garanterar att material kan kopieras, spridas och bearbetas, och det är också tillåtet att skapa nytt material utgående från det för alla ändamål, också kommersiella. Villkoret är att man anger källan, länkar till det ursprungliga materialet och markerar eventuella ändringar.

Höstworkshop i öppen vetenskap 2021

Workshopen är en möjlighet för expertgrupperna och arbetsgrupperna i öppen vetenskap att diskutera gemensamma ärenden och jobba tillsammans. Arbetsspråket är finska om inte annat anges.