Tillgänglighet

Det här är ett gemensamt tillgänglighetsutlåtande för webbplatserna vastuullinentiede.fi, avointiede.fi, tjnk.fi och tenk.fi under sidfamiljen Ansvarsfull forskning.

Vastuullinentiede.fi och avointiede.fi är publicerade den 10.2.2020, tjnk.fi och tenk.fi den 18.6.2020. Webbplatserna omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

Om vi har felbedömt webbplatsernas tillgänglighet och du hittar brister i detta i vår digitala service ber vi dig kontakta oss, så vi gör vårt bästa för att åtgärda dem.

Åbo bokmässa 2020

Åbo Bokmässa firar i år sitt 30-årsjubileum. Huvudtemat är musik och årets aktuella tema är informationens förändrade roll .

Beviljade stipendier

På denna sida finns beviljade stipendier för informationsspridning sedan år 2010. Delegationen lägger ut offentliga projektbeskrivningar i den form som dom anges i ansökan (på finska eller svenska). Delegationen publicerar beskrivningen endast om ansökandet inte har förbjudit det.

Publikationer

I serien Delegationen för informationsspridnings publikationer publiceras promemorior, rapporter och annat material som hör ihop med och uppkommer i samband med verksamheten.

Dataskyddsbeskrivningar

Hän finns den svenska översättningen om dataskyddsbeskrving av stipendieregistret. Andra dataskyddsbeskrivningar finns på den finska sidan.

Dataskyddsbeskrivning av stipendieregistret vid Delegationen för informationsspridning

1. Registeransvarig

Delegationen för informationsspridning (TJNK) / Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
info(at)tjnk.fi
tfn 09 228 69 236