TENK’s Research Integrity Afternoon, 2 December 2020

What to do if you suspect that your work has been plagiarised? How to tackle authorship issues? Who can help you with these problems, and what kind of research integrity framework do we have in place in Finland?

Dagen för vetenskaplig publicering 2020

Dagen för vetenskaplig publicering (Tiedejulkaisemisen päivä på finska) hållas som ett webinar 8.10.2020.

Teman för 2020 är Mångformigt, mångspråkigt - tillgängligt (Monimuotoisesti, monikielisesti - saavutettavasti).

Ändringsförslag

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att påverka Publikationsforumets verksamhet genom att föreslå nya publiceringskanaler att tilläggas klassificeringen eller höjning eller sänkning av nivån på en redan bedömd publiceringskanal.

Paneler

Panelernas främsta uppgift är att bedöma och klassificera de vetenskapliga publiceringskanalerna inom de discipliner som de företräder. Bedömningen utförs i en webbportal avsedd för panelmedlemmarna. Panelerna samlas endast vid behov, det vill säga huvudsakligen i samband med introduktion i arbetet och uppdateringsbedömningen. Vid behov ordnas även gemensamma möten för panelernas ordförande.