Övriga stipendier och pris

På den här sidan har man samlat ihop länkar om de mest centrala finländska stipendierna och prisen inom informationsspridningsfältet samt andra nyttiga instanser. Eftersom informationen på sidorna kan komma att ändras, ber vi dig som besöker våra sidor att informera oss om ändringar, felaktigheter eller brister, se kontaktuppgifter.

Köpstöd för bibliotek

Stödet för kvalitetslitteratur är ett köpstöd som undervisnings- och kulturministeriet årligen beviljar till kommunala bibliotek. I köpstödskretsen ingår alla Finlands kommuner med undantag av Ålands kommuner. Biblioteken får köpstödslistorna, i vilka man har samlat ihop titlar som anses ha små upplagor och vara av hög kvalitet. Dessa titlar kan biblioteken sedan beställa med stödsumman. Med anslaget för det innevarande året kan biblioteken även skaffa verk som finns på föregående års köpstödslista.

Medlemmar

Delegationen för informationsspridning består av en ordförande och 10 medlemmar som utnämns för 3 år i sänder av undervisningsministeriet, Finlands Akademi, Centralkommissionen för konst och centrala organisationer i branschen.

Sammansättning 1.6.2018 - 31.5.2021

ORDFÖRANDE

Ansvarig producent Katja Bargum, Yle

VICE ORDFÖRANDE

Direktör Leena Suurpää, Röda Korset

MEDLEMMAR

Delegationen för informationsspridning (TJNK)

Delegationen för informationsspridning (TJNK) är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt. Delegationen har tillsatts genom statsrådets beslut den 13 januari 1972.

Delegationen för informationsspridning är en aktör inom vetenskapsförvaltningen som koordinerar informationsspridningens område och främjar informationsspridning.