Ostotuki kirjastoille

Ostotuki on vähälevikkisen laatukirjallisuuden tukea, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kuntien kirjastoille. Ostotuella kirjastot voivat hankkia kirjoja listoilta, jotka Valtion kirjallisuustoimikunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Selkokeskus ja Kuurojen liitto laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista.

Kuluvan vuoden määrärahalla kirjastot voivat hankkia myös edellisen vuoden ostotukilistojen teoksia.

Ostotuen piiriin kuuluvat kaikki Suomen kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta.

Apurahat

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä apurahalla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Julkaisut

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarjassa julkaistaan toiminnan yhteydessä syntyneitä ja siihen liittyviä muistioita, raportteja ja muuta aineistoa.

Aiemmat kokoonpanot

Tälle sivulle on kerätty tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kokoonpanot 1972 alkaen sekä sen edeltäjän, tietokirjallisuuden palkintolautakunnan kokoonpano vuosina 1967 - 1972.

1.6.2015 - 31.5.2018

Puheenjohtaja akateemikko Risto Nieminen, Aalto-yliopisto

Varapuheenjohtaja tuottaja, FT Katja Bargum, Yle

Pääsihteeri FT Reetta Kettunen​

Jäsenet

Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan Suomen Akatemiaa, Taiteen keskustoimikuntaa sekä alan keskeisiä järjestöjä.

Toimikausi 1.6.2018 - 31.5.2021

PUHEENJOHTAJA

Vastaava suunnittelija, FT Katja Bargum, Yle

VARAPUHEENJOHTAJA

Johtaja VTT Leena Suurpää, Suomen Punainen Risti

JÄSENET

TJNK

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston päätöksellä 13.1.1972.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on tiedonjulkistamisen kenttää koordinoiva ja tiedonjulkistamista edistävä tiedehallinnon toimija.