Tiedeviestinnän suositukset

Viimeksi päivitetty 6.2.2024

Piirroskuvassa kaksi henkilöä keskustelee.

Tiedeviestintä on tietoa tieteestä. Se on tiedeyhteisöjen sisäistä ja ulkoista tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta tutkimuksesta saadusta tiedosta, tutkimustuloksista, tieteellisestä ajatusmaailmasta ja metodeista sekä tieteenalojen teoreettisesta pohjasta.

Tiedeviestintä mahdollistaa tiedonkulun ja vuorovaikutuksen tiedon tuottajien ja sen hyödyntäjien välillä. Se palvelee tiedettä ja tutkijoita sekä luo edellytyksiä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Tiedeviestintä lisää luottamusta tieteelliseen tietoon ja tuo tieteen tulokset yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta julkaisi vuonna 2013 ensimmäisen kansallisen tiedeviestinnän toimenpideohjelman Tiede kuuluu kaikille! Kuluneiden vuosien aikana mediakentän muutokset ja sosiaalisen median vahvistuminen ovat tasa-arvoistaneet tiedon julkistamista ja saatavuutta. Samalla yleisöt ovat eriytyneet viestimään omissa kuplissaan. Yhteiskunnallisen keskustelun sävy on koventunut ja tiedonvälityksen yhtenäiskulttuuri on haastettu. Tutkijoiden kohtaama asiaton palaute, painostus ja vihapuhe näyttävät yleistyneen ja voimistuneen.

Vuonna 2018 julkaistut Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti -suositukset auttavat tiedettä näkymään ja vaikuttamaan yhteiskunnassamme. Ne on tarkoitettu kaikille tieteen parissa toimiville ja tieteestä viestiville tahoille: tiede kuuluu kaikille.

Lataa Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti -suositukset tästä.