Toiminta

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta on asetettu valtioneuvoston päätöksellä 13.1.1972.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on tiedonjulkistamisen kenttää koordinoiva ja tiedonjulkistamista edistävä tiedehallinnon toimija.

Neuvottelukunnalle on asetettu seuraavat tehtävät

  • Tehdä opetusministeriölle esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä maassamme, antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja herättää keskustelua alan kysymyksistä
  • Tehdä vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen jakamiseksi
  • Myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahat
  • Laatia tietokirjallisuuden osalta laadukkaan vähälevikkisen kirjallisuuden kirjastojen ostotukiesitys
  • Tehdä tutkimuksia ja selvityksiä tiedonjulkistamisen alueelta
  • Edistää tiedeviestinnän ja tietokirjoittamisen koulutusta
  • Suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamat muut tehtävät.

Asiantuntijaelimenä tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vaikutus ulottuu ministeriön ja tieteen organisaatioiden tavoitteisiin ja toimintaan.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan nykyinen toimikausi kestää 1.6.2015-31.5.2018. Kokoonpano on esitelty Jäsenet-sivulla.

Lisätietoja neuvottelukunnasta saa valtioneuvoston hankerekisteri - HARE:sta.

Julkaisut

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarjassa (ISSN 1797-1276) julkaistaan toiminnan yhteydessä syntyneitä ja siihen liittyviä muistioita, raportteja ja muuta aineistoa.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2003-2006

2000-2003