Content markup

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Nyheter
Evenemang

Åbo bokmässa 2020

Åbo Bokmässa firar i år sitt 30-årsjubileum. Huvudtemat är musik och årets aktuella tema är informationens förändrade roll .

Vetenskapens natt i Kronohagen

Vetenskapens natt är vetenskapens egna stadsevenemang i Kronohagen i Helsingfors. Evenemanget som ordnas årligen i januari firas nästa gång på torsdagen 14.1.2021. På Vetenskapens natt bjuds på vetenskap i mången form.

Who needs the truth? -seminar

Det 2019 Speaking is silver -seminariet heter Kuka tarvitsee totuutta?/Who needs the truth?

Seminariet är på engelska.