Ge förslag för informationsspridningens statspriser!

×

Felmeddelande

Notice: Undefined index: img i eval() (rad 3 av /var/www/drupal/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Ge bokens namn i formen: Titel : undertitel
Ge namn i formen: Efternamn, Förnamn - Efternamn, Förnamn -
Ge förlagets namn
Ge publiceringsår i formen: XXXX
Ge ISBN numret i formen: 9781234567890 eller 978-123-456-789-0
Välj klass enligt allmänna bibliotekens klassifikationssystem (KAB)
Välj om boken är en översättning
Välj om boken föreslås för intagning på de allmänna bibliotekets köpstödslistan. Alla förslag är också med i statsprisbehandlingen (utom översättningar).
Beskrivning av boken
Fritt formulerade motiveringar för förslag
Förslagsställares namn
Förslagsställares e-mail adressen
Person(er) eller faktaprodukt som föreslås för statspriset (t.ex. television- eller radioprogram, dokumentärfilm, webplats eller annat förtjänstfullt informationsspridningsarbete i form av kommunikation på vetenskapens, konstens eller teknologins område).
Fritt formulerade motiveringar för förslag
Välj om förslaget är för ett livsgärningspris. Livsgärningspriset för informationsspridning ges för särskilt meriterat och långvarigt arbete.
Förslagsställares namn
Förslagsställares e-mail adressen
Mera information (t. ex. kontakt information för person som förslogs för priset)

Prisen ges för förtjänstfullt informationsspridningsarbete i form av kommunikation på vetenskapens, konstens eller teknologins område, kommunikation som bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och som gett impulser till samhällsdebatt. Pris ges för aktuella informationsinsatser med produkter som kan vara en högklassig vetenskaplig publikation eller någon annan faktaprodukt. Det kan också ges för förebildlig, långsiktig och mångsidig publikationsverksamhet.

Prisen tillfaller individer eller arbetsgemenskaper. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning ges. Prisen ges inte för vetenskapliga publikationer som riktar sig till en begränsad krets experter, inte heller för läromedel som riktar sig till en specifik skara läsare.

Förslagen ska vara delegationen för informationsspridning tillhanda senast 1 december.