Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista

17.11.2017

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta tekee selvitystä apurahoittamiensa hankkeiden toteutumisesta ja teosten vaikuttavuudesta.

Osana selvitystyötä kaikille vuosina 2010-2016 tiedonjulkistamisen apurahan saaneille on lähetetty verkkokysely, jossa kartoitetaan apurahansaajien omaa arviota hankkeensa toteutumiseen vaikuttaneista tekijöistä ja tiedonjulkistamisen apurahan merkitystä. Tavoitteena on myös saada käsitys tuettujen hankkeiden vastaanotosta ja vaikuttavuudesta.

Selvityksellä saatuja tietoja käytetään kehittämään tiedonjulkistamisen apurahojen toimivuutta ja käytänteitä.

Lisätietoja: Sanna Paakki, sanna.paakki@tjnk.fi tai puh. 050 382 7777

Kategoria: