#VetenskapenStrikesBack

22.11.2016

Delegationen för informationsspridning publicerade år 2013 ett nationellt åtgärdsprogram för vetenskaplig kommunikation: Vetenskapen tillhör alla! Nu är det dags att uppdatera programmet.

Vilka är dagens utmaningar och lösningar vad gäller forskningskommunikation? Vänligen berätta vilka är de tre viktigaste åtgärderna som bör förverkligas för att forskningsinformationen ska påverka i vårt samhälle idag.

Svara gärna senast den 14 december via delegationens Facebook-sida (www.facebook.com/tiedonjulk) eller mejla till reetta.kettunen@tjnk.fi 

Kategoria: