Tiedonjulkistamisen apurahahaku 2016

26.4.2016

Tiedote 26.4.2016

Tiedonjulkistamisen apurahat 2016

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai ryhmille tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina. Kysymykseen tulevat tietoa popularisoivat kirjat, radio- ja TV-ohjelmat, lehtiartikkelit, sähköisessä muodossa julkaistavat tietotuotteet tai muut tietotuotteet.  Yhteisöt voivat hakea rahoitusta tiedonjulkistamisen yhteistoimintaan.

Kaunokirjalliset kohteet, oppikirjat tai tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin. 

Muutoksia vuonna 2016

Tiedonjulkistamisen apurahojen haku muuttui vuonna 2016. Muutokset koskevat hakuaikaa ja hankemuotoja. Apurahojen käyttötarkoitus eli minkälaisiin hankkeisiin apurahoja voidaan myöntää ja käyttöä koskevat säännökset eivät muutu.

Muutokset selkeyttävät haku- ja päätösprosessia sekä saapuneiden hakemuksien ja apurahapäätösten tilastointia.

Hakuaika 

Tiedonjulkistamisen haku aukeaa 1.5. ja päättyy toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.00. 

Päätökset tehdään viimeistään syyskuun alussa.

Hankemuodot

Tiedonjulkistamisen kohdeapurahojen hankemuotoja on täsmennetty. Hakija voi valita vain yhden hankemuodon. Apurahat jakautuvat seuraaviin hankemuotoihin:

  • Tietokirja (esim. painettu kirja, e-kirja)
  • Muu tietokirjoittaminen (esim. sanoma- tai aikakauslehtiartikkeli, verkko)
  • Muu tiedonjulkistaminen (esim. TV- ja radiodokumentit, dokumenttielokuvat, uutta tietoa julkistava muu tietotuote)

Kohdeapurahat on tarkoitettu luovan työn tulemiseen ja myönnöt tehdään työkuukausina. Työryhmissä jokainen jäsen täyttää oman hakemuksensa. 

Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta

Yhteisöt ja yksittäiset henkilöt voivat hakea apurahaa tiedonjulkistamisen yhteistoimintaan. Tuettavia kohteita ovat esimerkiksi tiedeteatteri, näyttelytoiminta ja muut osallistavat toiminnot. Rahoitusta voidaan myöntää perustelluista syistä myös kuluihin.

Hakemukset 

Tiedonjulkistamisen apurahoja haetaan sähköisen hakupalvelun avulla. Lomake aukeaa 1.5.2016 klo 00.00 ja sulkeutuu 31.5.2016 klo 16.00. Linkki lomakkeeseen ja hakua koskeva ohjeistus osoitteessa: www.tjnk.fi/apurahat

Lisätietoja

Hakijoita kehotetaan tutustumaan huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeisiin ja muuhun ohjeistukseen. Verkkosivulta www.tjnk.fi/apurahat/ohjeet löytyvät myös Usein kysytyt kysymykset. 

Lisätietoja tiedonjulkistamisen apurahoista antavat pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935 ja suunnittelija Terhi Tarkiainen, p. 044 346 9990.

Apurahoihin liittyvissä sisältö- tai asiakysymyksissä lisätietoja antaa ensisijaisesti pääsihteeri Reetta Kettunen, puh. 040 733 5935.  

Lisätietoa verkossa muutosten taustasta:

https://www.facebook.com/tiedonjulk/posts/763882140422918

 

 
Kategoria: