Päätöksestä kurssiin: ensimmäinen tutkimusetiikan verkkokurssi

20.12.2016
Päätöksestä kurssiin: ensimmäinen tutkimusetiikan verkkokurssi
 
Tarve tutkijakoululaisille suunnatusta tutkimusetiikan koulutuksesta oli ilmeinen. Tarve oli, oli myös halu toteuttaa koulutus, mutta puuttui se keskeinen: resurssi. Keskustelu toimistotilan käytävällä, päätös rakentaa toimiva yhteistyöverkosto ja tuottaa verkkokurssi, siinä resepti, jolla Valtakunnalinen tutkimusetiikan verkkokurssi toteutui.
 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan sihteeristön käytäväkeskustelu käytiin marraskuussa 2015.  Jo ennen joulua kokoonnuttiin luomaan yhteistyöverkosto, joka käynnisti tutkimusetiikan verkkokurssin tuottamisen Tampereen yliopiston, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja muiden yliopistojen yhteistyöhankkeessa. Kurssin varsinaiseksi keskuspisteeksi nousi tutkimusetiikan asiantuntija, projektipäällikkö Henriikka Mustajoki, jonka ammattitaidolla kurssin sisältö rakentui. Ensimmäinen verkkokurssi käynnistyi syksyllä 2016 ja siihen osallistuu 12 tohtorikoulua ja yli 300 opiskelijaa.
 
Tutkimusetiikan verkkokurssilla opiskelijat saavat tietopohjan hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja tutkimusetiikasta. Tärkeintä on kuitenkin, että kurssin aikana opiskelijat ikään kuin heräävät arvioimaan tutkimusta tutkimuseettisestä näkökulmasta.
 
-- Kurssin saama palaute on kiittävää, kertoo Henriikka Mustajoki.
-- Tärkein palaute syntyy kuitenkin siitä, miten opiskelijat heräävät ymmärtämään oman tutkimuksensa suhdetta vastuulliseen tieteen tekemiseen.
 
Kurssin alussa opiskelija voi sanoa, ettei hän tunnista omassa tutkimuksessaan tutkimuseettisiä haasteita. Kun kurssi on lisännyt tietopohjaa, opiskelijoilla on työkaluja arvioida tutkimusta.
 
-- Verkkokurssi mahdollistaa eri tieteenalojen tutkijakoululaisten vuorovaikutuksen. He arvioivat toistensa tutkimusta, näkökulmat laajenevat, ja samalla he oppivat analysoimaan omaa tutkimustaan paremmin, kuvaa Mustajoki kurssin oppimismenetelmiä.
 
Tutkimusetiikan verkkokurssin tuottaminen eri toimijoiden yhteistyönä oli alusta alkaen ajateltu myös pilotiksi siitä, miten yhteinen tahtotila saadaan kanavoitua ja toteutetuksi. Hanke opetti, että klisee "yhteistyö on voimaa" on myös totta ja johtaa nopeastikin lopputulokseen.
 

Ajankohtaiset aiheet

 
Opiskelijoiden keskustelut kertovat myös tutkimusetiikan ajankohtaista aiheista.
 
-- Kuka omistaa tutkimusaineistot, tekijyys eli kenen nimi kuuluu tutkimusjulkaisuun, miten toimia jos työnohjaaja toimii epäeettisesti ja tutkimuksen lupakäyntännöt, varsinkin tutkittavan suostumus, ovat keskusteluissa ilmeneviä ajankohtaisia aiheita, kertoo Henriikka Mustajoki.
-- Nämä aiheet ovat sellaisia, jotka koskevat tutkijaopiskelijoiden lisäksi myös tutkimusmaailmaa laajemmin.
 
Kurssi antaa siis syötteitä myös laajempaan tutkimuksen yhteiskuntavastuuta käsittelevään keskusteluun ja toimiin.
 
Kategoria: