Uutiset

TJNK:n toimintakertomus 2016-2017 on julkaistu

Toimikaudella 2016-2017 tiedonjulkistamisen neuvottelukunta tuki tiedeviestintää ja edisti tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta monin tavoin.

Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta tekee selvitystä apurahoittamiensa hankkeiden toteutumisesta ja teosten vaikuttavuudesta.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot jaetaan 10.10.2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen jakaa vuoden 2016 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot 10.10.

Toimintakertomus 2014 - 2015

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimintakertomus toimikaudelta 2014 - 2015 on julkaistu.

Tutkimusetiikka ja vastuullinen tiedeviestintä Pohjoismaissa

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen elin, joka rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja toimii pohjoismaisen tiedepolitiikan neuvonantajana ja aloitteentekijänä. NordForsk järjesti keväällä 2014 asiantuntijaseminaarin, johon myös TJNK:n pääsihteeri osallistui. Raportti seminaarista on nyt julkaistu.