Jäsenet

Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan Suomen Akatemiaa, Taiteen keskustoimikuntaa sekä alan keskeisiä järjestöjä.

Neuvottelukunnan kokoonpano 2015 - 2018

Puheenjohtaja

Jäsenet

Vt. pääsihteeri

  • Simo Kyllönen,  tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Suunnittelija (osa-aikainen)

  • Terhi Tarkiainen, tiedonjulkistamisen neuvottelukunta